För proffs inom industri och lager

Läsvärt

Runelandhs hjälpte Scania att öka produktiviteten och skapa en mer ergonomisk arbetsmiljö

Läs artikeln – I utgångsläget hade Scania endast en enklare och mindre station där de jobbade med prototyper för batteritillverkningen, vilket gjorde arbetet tungt och mindre effektivt. Utmaningen var att hjälpa dem att få en smidig och ergonomisk hantering av de olika komponenterna i den nya produktionslinan. Scania bestämde sig därför för att investera i en ny lösning som de kom fram till tillsammans med Runelandhs.

Skapa en modern industriarbetsplats med fokus på ergonomi och flexibilitet

Läs artikeln – Den moderna industriarbetsplatsen ställer höga krav på flexibilitet då arbetet behöver utföras vid flera olika stationer i produktionslinjen. Det finns inga standardlösningar, men det finns några viktiga saker att sträva efter vid själva utformningen som bättre ergonomi, större säkerhet och en ökad lönsamhet.

Förbättra källsorteringen på din arbetsplats

Läs artikeln – Genom att källsortera avfall som metall, papper och plast separat kan ni spara både naturresurser och energi, vilket bidrar till en bättre miljö och en mer hållbar arbetsplats.

Skapa ett trivsamt och funktionellt omklädningsrum

Läs artikeln – På många arbetsplatser och träningsanläggningar är omklädningsrummet det första man möts av. Det är samtidigt också det sista man ser innan man går hem för dagen. Det är därför av stort värde att denna miljö är välplanerad och känns välkomnande.

Sopsäcken TubeSac

Läs artikeln – TubeSac är en lång tub av plast där du själv bestämmer storleken på säcken med hjälp av ett buntband eller en knut. Du fyller TubeSac tills du anser att den är full vilket gör att säcken alltid är i optimal storlek och du betalar inte för outnyttjat säckmaterial som i sin tur leder till lägre transport- och hanteringskostnader.

Absorbenter för vätska

Läs artikeln – Absorbenter för vätska används till sanering av spill såväl som för dagligt underhåll och hjälper till att hålla arbetsplatsen ren och säker. Våra absorbenter är dammfria och användarvänliga.

Bokhylla Aurora

Läs artikeln – Bokhylla Aurora är ett flexibelt förvaringskoncept där du kombinerar färger, insatser, dörrar och hyllor. Skapa en unik inredning med en design som ingen annan har. Lätt att byta ut och bygga på!

Skapa en utemiljö för trivsel och avkoppling

Läs artikeln – Vi vet av erfarenhet att utemiljön är viktig. Utemöbler i offentlig miljö fyller en viktig och självklar funktion då de skapar en inbjudande och trevlig atmosfär.

Glöm inte bort vad du står på

Läs artikeln – När det kommer till mattor för kontor, även kallade kontorsmattor eller ståmattor, så har trenden ändrats lite under de senaste åren till att numera även innefatta design.

Två förvaringstrender för industrin

Läs artikeln – Förvaringen vid arbetsplatsen inom industri och verkstad har sett relativt lika ut väldigt länge nu. Skåp, hurtsar och verktygstavlor är i regel blå, grå eller en kombination av dem båda.