För proffs inom industri och lager

Läsvärt

Ny lag: Separat sortering av bioavfall på företaget

Läs artikeln – Från 1 januari 2024 gäller nya lagkrav på sortering och separat insamling av bioavfall från privatpersoner och företag. Runelandhs sammanfattar det viktigaste i avfallsförordningen och tipsar om bra produkter för källsortering på arbetsplatsen.

Runelandhs får Svensk Caters livsmedelslager att växa på höjden

Läs artikeln – Svensk Cater lagerhåller och levererar råvaror till allt från restauranger till campingar och fick en rejäl men angenäm utmaning när en ny, stor och viktig kund knackade på dörren. På en månad behövde livsmedelslagret utökas rejält.

Läs Jens tips för en säkrare arbetsmiljö på lagret

Läs artikeln – Är du medveten om vilka risker som lurar på just ditt lager och din arbetsplats? Att förstå och identifiera dessa risker är avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö och skydda både dig själv och dina kollegor.

Lyft smart och ergonomiskt med rätt hjälpmedel

Läs artikeln – För att må bra och kunna prestera i arbetet, måste det finnas tillräcklig variation i rörelse och belastning, men även möjlighet till återhämtning. Friska människor som är nöjda med sitt arbete gör ett mycket bättre jobb och en genomtänkt ergonomi är inte bara bra för människan som står vid maskinen, utan också för företagets effektivitet och resultat. Bra ergonomi bör därför genomsyra utformningen och inredningen av arbetsplatsen redan vid planeringen av verksamheten. För att må bra och kunna prestera i arbetet, måste det finnas tillräcklig variation i rörelse och belastning, men även möjlighet till återhämtning. Friska människor som är nöjda med sitt arbete gör ett mycket bättre jobb och en genomtänkt ergonomi är inte bara bra för människan som står vid maskinen, utan också för företagets effektivitet och resultat. Bra ergonomi bör därför genomsyra utformningen och inredningen av arbetsplatsen redan vid planeringen av verksamheten.

Cykelvänlig arbetsplats främjar en aktiv livsstil

Läs artikeln – På arbetsplatser runt om i landet väljer och prioriterar fler anställda att ta cykeln framför bilen. Se till att din arbetsplats främjar en aktiv livsstil!

Mericon optimerade sitt lager för att bättre möta kundernas förväntningar

Läs artikeln – I samband med att Mericon gjorde en omfattande flytt, då hela deras verkstad flyttades till byggnanden bredvid, behövde de få en mer genomtänkt placering av produktionsmaterial i både grenställ och pallställ. Detta för att få plats till mer material i den nya verkstadslokalen. Mericon ville samtidigt bygga upp ett utökat lager med pallställ för att kunna lagerhålla material och möta kundernas förväntningar på snabba leveranser.

Säkra arbetsplatser inom industrin – förbättra den fysiska arbetsmiljön

Läs artikeln – Med kontinuerliga riskbedömningar på arbetsplatsen, blir det enklare att förebygga olyckor samtidigt som säkerheten kommer att öka. Genom att involvera anställda kan du få en bra bild av hur arbetet kring säkerheten ser ut under deras arbetspass – vilka risker som finns och vilka åtgärder som behöver göras. Detta så att riskfyllda situationer kan undvikas med rätt utrustning och som en förebyggande åtgärd.

Arbetsstolar för tuffa miljöer

Läs artikeln – Arbetsmiljön inom industrin och i verkstaden är betydligt tuffare än i en kontorsmiljö, vilket ställer andra krav på de produkter och lösningar som behövs för att personalen ska ha rätt förutsättningar under sin arbetsdag.

Runelandhs hjälpte Scania att öka produktiviteten och skapa en mer ergonomisk arbetsmiljö

Läs artikeln – I utgångsläget hade Scania endast en enklare och mindre station där de jobbade med prototyper för batteritillverkningen, vilket gjorde arbetet tungt och mindre effektivt. Utmaningen var att hjälpa dem att få en smidig och ergonomisk hantering av de olika komponenterna i den nya produktionslinan. Scania bestämde sig därför för att investera i en ny lösning som de kom fram till tillsammans med Runelandhs.

Skapa en modern industriarbetsplats med fokus på ergonomi och flexibilitet

Läs artikeln – Den moderna industriarbetsplatsen ställer höga krav på flexibilitet då arbetet behöver utföras vid flera olika stationer i produktionslinjen. Det finns inga standardlösningar, men det finns några viktiga saker att sträva efter vid själva utformningen som bättre ergonomi, större säkerhet och en ökad lönsamhet.

;