För proffs inom industri och lager

Läsvärt

Lyft smart och ergonomiskt med rätt hjälpmedel

Läs artikeln – För att må bra och kunna prestera i arbetet, måste det finnas tillräcklig variation i rörelse och belastning, men även möjlighet till återhämtning. Friska människor som är nöjda med sitt arbete gör ett mycket bättre jobb och en genomtänkt ergonomi är inte bara bra för människan som står vid maskinen, utan också för företagets effektivitet och resultat. Bra ergonomi bör därför genomsyra utformningen och inredningen av arbetsplatsen redan vid planeringen av verksamheten. För att må bra och kunna prestera i arbetet, måste det finnas tillräcklig variation i rörelse och belastning, men även möjlighet till återhämtning. Friska människor som är nöjda med sitt arbete gör ett mycket bättre jobb och en genomtänkt ergonomi är inte bara bra för människan som står vid maskinen, utan också för företagets effektivitet och resultat. Bra ergonomi bör därför genomsyra utformningen och inredningen av arbetsplatsen redan vid planeringen av verksamheten.

Cykelvänlig arbetsplats främjar en aktiv livsstil

Läs artikeln – På arbetsplatser runt om i landet väljer och prioriterar fler anställda att ta cykeln framför bilen. Se till att din arbetsplats främjar en aktiv livsstil!

Mericon optimerade sitt lager för att bättre möta kundernas förväntningar

Läs artikeln – I samband med att Mericon gjorde en omfattande flytt, då hela deras verkstad flyttades till byggnanden bredvid, behövde de få en mer genomtänkt placering av produktionsmaterial i både grenställ och pallställ. Detta för att få plats till mer material i den nya verkstadslokalen. Mericon ville samtidigt bygga upp ett utökat lager med pallställ för att kunna lagerhålla material och möta kundernas förväntningar på snabba leveranser.

Säkra arbetsplatser inom industrin – förbättra den fysiska arbetsmiljön

Läs artikeln – Med kontinuerliga riskbedömningar på arbetsplatsen, blir det enklare att förebygga olyckor samtidigt som säkerheten kommer att öka. Genom att involvera anställda kan du få en bra bild av hur arbetet kring säkerheten ser ut under deras arbetspass – vilka risker som finns och vilka åtgärder som behöver göras. Detta så att riskfyllda situationer kan undvikas med rätt utrustning och som en förebyggande åtgärd.

Arbetsstolar för tuffa miljöer

Läs artikeln – Arbetsmiljön inom industrin och i verkstaden är betydligt tuffare än i en kontorsmiljö, vilket ställer andra krav på de produkter och lösningar som behövs för att personalen ska ha rätt förutsättningar under sin arbetsdag.

Runelandhs hjälpte Scania att öka produktiviteten och skapa en mer ergonomisk arbetsmiljö

Läs artikeln – I utgångsläget hade Scania endast en enklare och mindre station där de jobbade med prototyper för batteritillverkningen, vilket gjorde arbetet tungt och mindre effektivt. Utmaningen var att hjälpa dem att få en smidig och ergonomisk hantering av de olika komponenterna i den nya produktionslinan. Scania bestämde sig därför för att investera i en ny lösning som de kom fram till tillsammans med Runelandhs.

Skapa en modern industriarbetsplats med fokus på ergonomi och flexibilitet

Läs artikeln – Den moderna industriarbetsplatsen ställer höga krav på flexibilitet då arbetet behöver utföras vid flera olika stationer i produktionslinjen. Det finns inga standardlösningar, men det finns några viktiga saker att sträva efter vid själva utformningen som bättre ergonomi, större säkerhet och en ökad lönsamhet.

Förbättra källsorteringen på din arbetsplats

Läs artikeln – Genom att källsortera avfall som metall, papper och plast separat kan ni spara både naturresurser och energi, vilket bidrar till en bättre miljö och en mer hållbar arbetsplats.

Skapa ett trivsamt och funktionellt omklädningsrum

Läs artikeln – På många arbetsplatser och träningsanläggningar är omklädningsrummet det första man möts av. Det är samtidigt också det sista man ser innan man går hem för dagen. Det är därför av stort värde att denna miljö är välplanerad och känns välkomnande.

Sopsäcken TubeSac

Läs artikeln – TubeSac är en lång tub av plast där du själv bestämmer storleken på säcken med hjälp av ett buntband eller en knut. Du fyller TubeSac tills du anser att den är full vilket gör att säcken alltid är i optimal storlek och du betalar inte för outnyttjat säckmaterial som i sin tur leder till lägre transport- och hanteringskostnader.

;