För proffs inom industri och lager

Lyft smart och ergonomiskt med rätt hjälpmedel

Lyft smart och ergonomiskt med rätt hjälpmedel

För att må bra och kunna prestera i arbetet, måste det finnas tillräcklig variation i rörelse och belastning, men även möjlighet till återhämtning. Friska människor som är nöjda med sitt arbete gör ett mycket bättre jobb och en genomtänkt ergonomi är inte bara bra för människan som står vid maskinen, utan också för företagets effektivitet och resultat. Bra ergonomi bör därför genomsyra utformningen och inredningen av arbetsplatsen redan vid planeringen av verksamheten. 

Arbetsställningar och arbetsrörelser

Kroppen är byggd för att vara i rörelse och vi kan inta de flesta arbetsrörelser och arbetsställningar utan att vi tar skada och påverkas av dessa. Det är när musklerna arbetar utan paus, vid så kallat statiskt arbete, som blodflödet till musklerna försämras och det är också då som risken för belastningsbesvär kan komma att öka. Det blir svårare att återhämta sig om rörelser upprepas ofta och under en längre period. Det är detta som ofta sker vid repetitivt arbete vid ett löpande band.

- Människan ska göra så få onödiga rörelser som möjligt. Det sparar inte bara kroppen utan också tid och pengar. Även lätta lyft kan ge förslitningsskador om de upprepas många gånger. Allt fler inser att det behövs hjälpmedel även vid lätta lyft. Det som är bra för människan är också bra för produktiviteten, förklarar Mikael Fernlund, Sales Manager Nordic Countries EdmoLift AB/ApS.

När och hur lyfter du på din arbetsplats?

Tunga lyft sliter på kroppen och manuella lyft på mer än 25 kg bör alltid undvikas eftersom det finns en risk för akut överbelastning redan vid ett enstaka lyft. Oftast sker tunga lyft vid tidspress och för att undvika dessa gäller det att ha praktiska och fungerande hjälpmedel för att lyfta. Rätt hjälpmedel minskar risken för förslitningsskador och olyckor och därför är ett lyftbord en bra och tidsbesparande investering. Lyftbordet är precis som namnet antyder; i sin enklaste form en plattform eller ett bord som kan höjas eller sänkas till rätt höjd inom sitt vertikala rörelseomfång.

Med ett lyftbord får du hjälp att lyfta både smart och ergonomiskt och det ger dig möjligheten att utföra tunga lyft med precision och med möjlighet att programmera önskade funktioner kring lyftens rörelser.

Tänk på att:
• Kontrollera vikten på det som ska lyftas och undvik alltid tunga lyft
• Använd hjälpmedel för att lyfta rätt ergonomiskt
• Bär och arbeta nära kroppen
• Undvik att lyfta och vrida samtidigt
• Lyft inte under knähöjd eller över axelhöjd


Belastningsbesvär förekommer inom så gott som alla branscher och när det gäller tillverkande industri är både kvinnor och män drabbade. Enligt Arbetsmiljöverkets återkommande rapporter är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar kopplade till belastningsfaktorer. Arbetsmiljöverket kan bidra med många tips och därför rekommenderar vi deras hemsida och föreskrifter för mer och fördjupande läsning om belastningsergonomi.


Se vårt utbud av Lyftbord & Saxlyftbord 

;