Fallskydd

Läs mer
per sida
Visning
För arbete inom industri och bygg
  • Basmodell
  • För industri och bygg
  • 2m räckvidd
För arbete på tak
  • Basmodell
  • För takarbeten
  • 15m räckvidd

Fallskydd

Fallskydd är avsett att hindra fall från höjd, eller om ett fall inträffar, bromsa upp fallet på ett säkert sätt. Ett fallskydd skall alltid användas då fallhöjden är 2 meter eller mer och då risk för fall föreligger.

;