För proffs inom industri och lager

Runelandhs hjälpte Scania att öka produktiviteten och skapa en mer ergonomisk arbetsmiljöScania CV AB, med huvudkontor i Södertälje, är ledande inom hållbara transporter och levererar skräddarsydda tunga lastbilar, bussar, motorer och tjänster med fokus på effektiva lösningar. Sedan 2020 investerar de i en ny fabrik för batterimontering som bättre ska möta den snabba utvecklingen av elektrifierade lastbilar, bussar och motorer.

Rätt lösning för en modern industriarbetsplats

I utgångsläget hade Scania endast en enklare och mindre station där de jobbade med prototyper för batteritillverkningen, vilket gjorde arbetet tungt och mindre effektivt. Utmaningen var att hjälpa dem att få till en bättre och mer ergonomisk hantering av de olika komponenterna i den nya produktionslinjen. Scania bestämde sig därför för att investera i en ny lösning som de kom fram till tillsammans med Runelandhs. Den nya lösningen består av mobila och batteridrivna lyftbord och dragvagnar i kombination med stationära lyft- och arbetsbord.

- Lyftvagnarna är stabila och pålitliga och är tillverkade för att tåla hög belastning och mycket användning. Ett lyftbord som kan hantera tunga lyft, sparar både ryggen och kan nå höga höjder, vilket är en vinst framför allt för ergonomin, förklarar Tobias Erixon, säljare på Runelandhs.

Bättre ergonomi och ökad produktivitet

Lösningen är helt anpassad efter Scanias önskemål. Den innebär att de nu kan hantera fler komponenter samtidigt. Det var också viktigt att hitta en lösning inom den projektbudget som fanns, och att produkterna och lösningen, kunde levereras snabbt då projektet hade en snäv tidsplan.

- Runelandhs hjälpte oss att lösa de utmaningar som vi hade produktionslinjen. Vi sökte en lösning av världsklass, vilket vi har fått. Det innebär att vi har fått en ökad produktivitet och ett mer ergonomiskt arbetssätt för operatörerna. Det har verkligen blivit en bättre vardag för oss som arbetar här, säger Ayush Saraswat, industriingenjör på Scania.

;