För proffs inom industri och lager

Skapa en modern industriarbetsplats med fokus på ergonomi och flexibilitetDen moderna industriarbetsplatsen ställer höga krav på flexibilitet då arbetet behöver utföras vid flera olika stationer i produktionslinjen. Det finns inga standardlösningar, men det finns några viktiga saker att sträva efter vid själva utformningen som bättre ergonomi, större säkerhet och en ökad lönsamhet.

Flexibla monteringsarbetsplatser

Vid skapandet av monteringsarbetsplatsen är det viktigt att tänka på att den ska kunna anpassas efter de personliga behov som finns hos olika personer och med de skiftande arbetsuppgifter som utförs vid platsen. Detta för att arbetet ska kunna utföras så flexibelt som möjligt och för att ge rätt ergonomiska förutsättningar.

Då arbetet vid monteringsarbetsplatsen ofta varieras mellan flera arbetstagare som kan ha flera olika arbetsuppgifter, är det viktigt att bordet kan höjas och sänkas till rätt höjd och att det finns rätt belysning. Genom att säkerställa att det finns plats till förvaring och att det finns en arbetsplatsstol som är stabil, funktionell och med hjul som är anpassade för hårda golv, når du rätt effektivitet.

Praktiska packarbetsplatser

Rätt utrustning för den praktiska packarbetsplatsen kommer att göra den mer ergonomisk. Med packbord och packarbetsplatser av robusta konstruktioner och med justerbar arbetshöjd, får du en smidig och funktionell arbetsplats som är anpassad för alla typer av packarbeten. Höj- och sänkbara packbord, mobila packbänkar på hjul och kompletta arbetsstationer med skäraggregat och pappershållare gör att du kan variera arbetsställningen.

Arbetsplatsmattor är tåliga, avlastande, sköna att stå och gå på och skonsamma mot ben och rygg. Med en pallyftare kan du hantera både smidiga lyft och tunga laster och med en gaffelvagn med våg, får du en pålitlig vägning och ett effektivt och tidssparande arbetssätt.

Säkra svetsarbetsplatser

Det finns många fördelar med att optimera svetsarbetsplatsen så att den utformas efter det arbete som utförs vid den på bästa sätt. En svetsarbetsplats som är anpassad efter dagens moderna industriarbetsplats kommer att öka säkerheten, ge bättre ergonomi och en ökad lönsamhet.

Det finns inga standardlösningar, men det finns några viktiga riktlinjer att sträva efter att uppfylla vid själva utformningen. Exempel på det är bra arbetsställning, lyfthjälpmedel för att undvika tunga lyft, rätt skyddsutrustning och skärmväggar som skydd. Vi kan hjälpa er att hitta en lösning där vi tillsammans med er identifierar de problem och möjligheter till förbättring som finns på er arbetsplats.

;