För proffs inom industri och lager

Säkra arbetsplatser inom industrin – förbättra den fysiska arbetsmiljön

Säkerhetsbristerna är fortfarande ett allvarligt problem på svenska industriarbetsplatser. Varje år inträffar flera tusen arbetsplatsolyckor, vilket gör tillverkning och verkstad till de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. Med högre krav på säkerhet blir det också viktigare för företag att fokusera på att förbättra arbetsmiljön och skapa tryggare arbetsplatser.

Trygg och säker på arbetsplatsen

Med kontinuerliga riskbedömningar på arbetsplatsen, blir det enklare att förebygga olyckor samtidigt som säkerheten kommer att öka. Genom att involvera anställda kan du få en bra bild av hur arbetet kring säkerheten ser ut under deras arbetspass – vilka risker som finns och vilka åtgärder som behöver göras. Detta så att riskfyllda situationer kan undvikas med rätt utrustning och som en förebyggande åtgärd.

Skyltar & märkning

Märk ut eller spärra av särskilda riskområden eller värdefull utrustning med hjälp av tydlig markering som avspärrningsstolpar, staket och koner. Om olyckan skulle vara framme hjälper vägledande skyltar till att agera snabbt. För områden utomhus finns det markeringsfärg att använda som ett vädersäkert alternativ. Markera upp truckgångar ordentligt samt ytor där gångtrafikanter rör sig, på så sätt blir trafiken på arbetsplatsen säkrare direkt.

Övervakningsspeglar

Speglar ger en överblick över trafiken i området, både för dig som kör och dig som går. Använd med fördel i dolda vinklar eller andra delar av lokalen som är vältrafikerade och/eller har dålig sikt. Med en vidvinkelspegel får du en snabb överblick och ser vad som kommer runt hörnet, vilket gör att du kan anpassa din hastighet. Vägspeglar gör trafiken säkrare genom att förbättra sikten vid utfarter där den är skymd.

Påkörningsskydd

De som förflyttar sig runt på industriarbetsplatsen är i behov av extra säkerhetsutrustning. Med påkörningsskydd och betongsuggor kan du skapa en miljö där personalens krav på säkerhet fylls. Påkörningsskydd finns i många olika utföranden beroende på behov, för både inomhusbruk som för utomhusbruk. Skyddet aktar både maskiner och människor samt visar var man får och inte får röra sig. En klassisk betongsugga utomhus hindrar och vägleder trafik på parkeringsplatser, gång- och cykelvägar.

Personligt skydd

Med personlig skyddsutrustning kommer du att öka säkerheten och minska riskerna på arbetsplatsen. Är arbetsmiljön extra utsatt och farlig, är det väldigt viktigt att ni har rätt säkerhetsprodukter så att ni undviker och minskar risken för arbetsplatsolyckor. Personlig skyddsutrustning omfattar allt för din personliga säkerhet - från handskar, hörselskydd och andningsmasker till arbetsskor, hjälmar och fallskydd.

Ergonomisk utrustning

Se över eventuella risker i arbetet och investera i lämplig utrustning för att undvika förslitningsskador hos dig och din personal.
Genom att aktivt arbeta med arbetsmiljön kan risker för ohälsa förebyggas, samtidigt som det bidrar till en bättre och tryggare arbetsplats.

 

Källa: Arbetsmiljöverket (ISA), Statistiska centralbyrån (RAMS)

 

;