Mattor

Även inomhus sker halkolyckor. Säkra arbetsplatsen med skrapmattor och torkmattor så inte halkan sprider sig innanför entrén.