För proffs inom industri och lager

Välj rätt plats vid konferensbordet

Har du någonsin tänkt på vilken plats du väljer när du sätter dig ner vid ett (konferens)bord? I de flesta fallen har valet av plats betydelse i ett möte.

Enligt statistik och vetenskap finns det vissa givna mönster vi människor följer, medvetet eller omedvetet.

Förstapositionen: Innehas oftast av den som känner sig ha maktposition. Det kan vara Vd:n för företaget, en ledare, den som kallat till mötet eller den person som uttalat eller outtalat har makten.

Andra och tredjepositionen: De personer som sitter närmast personen i maktposition vill gärna kunna komma med förslag eller lättast bli hörda, vilket de ofta blir i den positionen. Skillnaden på andra och tredjepositionen, eller höger och vänster, är enligt vetenskapliga studier att människor har en tendens att lyssna lite mer på det som sägs i vänster öra. Alltså har du störst chans att påverka om du sitter till vänster om personen i maktpositionen.

Fjärdepositionen: Är den position där du får minst uppmärksamhet och måste anstränga dig lite extra om du vill göra din röst hörd. En position för dig som inte vill vara i rampljuset.

Femtepositionen - Utmanaren: I den här positionen blir vi utpräglat mer av en utmanare till personen som innehar förstapositionen, maktpositionen. Väljer du den här platsen får du räkna med att vara i en viss ”utmanarposition”. Hamnar du på den här platsen men inte vill vara i utmanarposition underlättar det att visa upp en mer stödjande attityd till maktpersonen.

Ibland finns det inte stolar vid kortsidorna. Det vill säga 1:a och 5:e-positionen i detta exempel. Då blir normalt maktpositionen mitt på sidorna, oftast med presentationen bakom sig eller så att man ser dörren. Andra och tredjepositionen bredvid, och utmanaren mittemot.

konferensbord.png

 

;