För proffs inom industri och lager

Tre viktiga punkter om pallställ

En lagermiljö är en arbetsplats där människor och truckar ofta arbetar på gemensamma ytor och då är det viktigt att säkerhetstänket är med redan från början. EAB, som är experter på lagerinredning, har ett helt dokument dedikerat till säkerheten på lagret med bland annat Europastandarder, krav från arbetsmiljölagen, krav från arbetsmiljöverket, viktiga tillbehör och kontroll av lagerinredningar.

Tre av Arbetsmiljöverkets krav angående pallställ.

  • Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.
  • Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.
  • Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället, (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

sakerhet.jpg

Pallställ

 

Läs hela EAB´s dokument om säkerhet

;