För proffs inom industri och lager

Så ökar du säkerheten på lagret

Säkerhet på lagret

Säkerheten på lagret är viktigare än någonsin och explosionen av e-handel gör att hanteringen måste fungera smartare för att ha möjlighet att anpassa sig efter kundernas krav på snabba leveranser och bra kundservice. Företagen är idag betydligt mer medvetna om säkerheten än de var för 10 år sedan.


Ökad medvetenhet om säkerhet

Riskerna är många och varje år inträffar ett antal olyckor på arbetsplatser inom lager och logistik. En del faror är enkla att hitta, medan andra är mer dolda och kräver erfarenhet och kunskap för att upptäcka. Vid en regelbunden inspektion av lagret och lagerinredningen kan du minska och förekomma de olyckor som kan inträffa på arbetsplatsen.

Alla företag är skyldiga och ansvariga enligt lag att se till att deras anställda jobbar i en säker miljö och med rätt utrustning. Enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar, ska arbetsgivaren regelbundet genomföra bedömningar för att fastställa eventuella risker för ras och påkörningar.

I arbetsmiljölagen (AML) beskrivs det att arbetsgivaren ska:
• Systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten och vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga olycksfall.
• Tidsplanerna åtgärder som inte kan vidtas omedelbart och i samband med det ska även handlingsplaner upprättas.

- Ett säkert lager är en stor puck med många standarder och förordningar att ta hänsyn till. En lagermiljö är en arbetsplats där människor och truckar ofta arbetar på gemensamma ytor och då är det viktigt att säkerhetstänket är med redan från början, säger Mats Carlsson, affärsansvarig inom lagerinredingar på EAB.

Högre krav på säkerhetstillbehör

Genom att lägga resurser på att göra lagret till en säker och ergonomisk arbetsplats, innebär inte bara att lagen följs och att de anställda är nöjda, det kan även ge ekonomiska fördelar. Många anställda i lagermiljön lyfter flera ton om dagen och det är vanligt med svåra besvär i rygg, nacke och axlar. När varor väger mer än 15 - 20 kg kan lyfthjälpmedel minska riskerna för skador betydligt, men även för lättare paket är det bra med hjälpmedel.

Med en utdragsenhet drar du enkelt ut pallen från pallstället genom att frigöra en låsspärr och på så sätt enklare få tillgång till godset samtidigt som du får en bekvämare arbetsställning. Dagens lagerarbete sker oftare på mycket höga höjder och det ställer betydligt högre krav på säkerhetstillbehör. Det är viktigt att skydda personalen och om det finns en risk att gods kan trilla ner, ska det finnas rätt skydd på plats så att detta inte kan inträffa. Ryggnät, eller rasskydd kan monteras på pallställ och förhindrar då att lasten ramlar ut. Detta är extra viktigt om pallställen är höga. Det finns även genomskjutningsskydd som säkerhet och dessa förhindrar att pallarna tippar över kanten.

Med fokus på säkerhet och ergonomi

De vanligaste olyckorna i lagermiljöer sker i samband med godshantering i och omkring pallställ. Påkörningsskydd för gavel är och stolpskydd är viktiga skydd mot påkörning av exempelvis truck då dessa skydd förhindrar påkörningar på pallställens gavlar och stolpar som i värsta fall kan orsaka att hela pallställ blir instabila och i värsta fall rasar.
- Vi har ett dokument dedikerat till säkerheten på lagret med bland annat Europastandarder, krav från arbetsmiljölagen, krav från arbetsmiljöverket, viktiga tillbehör och kontroll av lagerinredningar. När det kommer till lagerinredning och pallställ är det några punkter som står i fokus. Det är säkerhet och ergonomi som tillsammans bildar en säker lagermiljö, berättar Mats Carlsson.

Tänk på att:
- Kontinuerligt utbilda och engagera dina medarbetare
- Ta höjd och anpassa lagret till framtida förändringar
- Följ reglementet och ta hjälp när du utformar och ritar ditt nya lager
- Säkerställ att lokalerna har bra belysning
- Ha rätt utformade truckgångar som är anpassade efter din verksamhet
- Alltid ha ett stabilt ställage av bästa kvalitet
- Det finns rätt utrustning i form av stolp-, påkörnings- och genomskjutningsskydd, ryggnät, nätbalkplan och näthyllplan

Lagstiftningar och vägledning som omfattar dessa krav är:
Arbetsmiljölagen (AML) 
Arbetsmiljöverkets (AFS) föreskrifter
Europastandard SS-EN 15635

Läs mer om säkerhet på lagret (EAB) - klicka här

Se vårt utbud av produkter för ett säkrare lager:

;