Meny

Runelandhs advantages

Kemikalieskåp F60 med 1 hyllplan. 670x1000x615 mm

Art.nr: 12-579718
25 395 kr
Exklusive moms (Inkl moms 31 743,75 kr)
Sänds från vårt lager inom 3-4 veckor

Beskrivning Kemikalieskåp F60 med 1 hyllplan. 670x1000x615 mm

Kemikalieskåp F60 med 1 hyllplan. 670x1000x615 mm,

Kemikalieskåp med anslutnigar för mekanisk ventilation och självstängande dörrar. Mekanisk ventilation är ett krav från Arbetsmiljöverket för kemikalieskåp som ska förvara kemikalier som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar. 


Kemikalieskåp som lämpar sig då brandklass 60 minuter krävs. 


Brandtestat enligt DIN 12 925 och uppfyller kraven i EN 14470-1.Enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 1997:10, 13 §: 

Kemikalier som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar skall, när de inte används förvaras i mekaniskt ventilerade kemikalieskåp eller kemikalieutrymmen.I Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 2000:2, Kapitel 6 framgår bl.a.:

- Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara brandtekniskt avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen. 

- Den brandtekniska avskiljningen skall begränsa risken för

brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler.

- Avskiljningen skall även begränsa risken för brandspridning från andra lokaler till förvaringsplatsen.

- Utrymmet skall vara ventilerat.Av Sprängämnesinspektionens allmänna råd till föreskrifterna framgår bl. a. att det krävs EI 60 avskiljning då mer än 500 liter klass 1 och 2b vätska förvaras i A-byggnad. (Om inte en riskutredning enligt 3.1.1 används för att dimensionera en brandteknisk avskiljning).

Den här produkten har fått ett nytt art.nr.
Tidigare hade den art.nr. 208112

Specifikationer Kemikalieskåp F60 med 1 hyllplan. 670x1000x615 mm

Bredd (mm) 1000
Djup (mm) 615
Höjd (mm) 670
Material stål
Färg grå