Absorbent & Fathantering - För säker miljöhantering

Läs mer
per sida
Visning
 varianter
Finns i olika versioner
 • Absorberar 75-liter
 • Komplett med länsar, kuddar och ark.
 • Basmodell
 varianter
Finns i olika versioner
 • Absorberar 150-liter
 • Komplett med länsar, kuddar och ark.
 • Basmodell
 12 varianter
Olika versioner
 • Absorberar 75-liter
 • Komplett med länsar, kuddar, ark och granulat.
 • Premiummodell
 12 varianter
Finns i olika versioner.
 • Absorberar 100-liter
 • Komplett med länsar, kuddar, ark och granulat.
 • Premiummodell
 varianter
Absorption upp till 2 liter
 • Kan kopplas ihop
 • Praktiska bärhandtag
 • Premiummodell
 15 varianter
För snabb och säker tätning
 • Resistent mot de flesta kemikalier.
 • Omedelbar tätning
 • Återanvändbar
 varianter
Lätt att rengöra
 • Instegsmodell
 • Stoppar läckage på arbetsplatsen
 • Praktisk förvaringslåda
 varianter
Olika storlekar
 • Valla in eller leda bort vätskor
 • Fylls med vatten
 • Återanvändbar
 varianter
Med förvaringslåda, rund
 • Snabb tätning av dagvattenbrunnar och avlopp.
 • Basmodell.
 • Passar både inomhus och utomhus.
 varianter
För både inomhus och utomhusbruk
 • Snabb tätning av dagvattenbrunnar och avlopp.
 • Passar både inomhus och utomhus.
 • Återanvändbar
 varianter
Med praktisk förvaringslåda
 • Anpassad för större avloppsbrunnar.
 • Passar både inomhus och utomhus.
 • Återanvändbar
Uppsamlingstråg till gasolskåp fokle
 • Uppsamlingstråg till förvaringsskåp utomhus
 varianter
Anpassad för hantering av 200 liters fat vid miljöpallar
 • Anpassad för hantering av 200 liters fat
 varianter
Finns för kem, universal och olja.
 • Absorberar 75-liter
 • Komplett med länsar, kuddar och ark.
 • Basmodell

Absorbent & Fathantering - För säker miljöhantering

Hos oss hittar du fatgripare och fatstaplare för säkra och smidiga lyft av fat. Våra fatgripare kan användas för stående och liggande fat. Lyft med fals eller spännringar. Vi har även mekaniska fatgripare gjorda för hantering med truck och fatstaplare med tiltfunktion som är utmärkt för tömning av fat. Ta gärna kontakt med oss. Vi hjälper dig att hitta rätt redskap för lyft av fat!

Våra fatkärror är kraftiga och smidiga och gör det enkelt att förflytta fat tack vare kraftiga hjul i massivgummi eller luftgummihjul med en diameter på upp till 400 mm. De kan också användas som bädd för avtappning och är utrustade med fastsättningslås eller levereras med spännband för fatet.

För en säker kemikalieförvaring är tydliga varningsskyltar och farosymboler viktiga. Här hittar du farosymboler med och utan text för märkning enligt lagstadgade föreskrifter vid tillverkning och förvaring av farliga ämnen och kemikalier.

Undvik utsläpp av farliga vätskor i brunnar och avloppssystem. Här hittar du brunnsmattor som är beständig mot många olika typer av kemikalier samt olja och vatten, samt spillredskap som spill och avspärrningsbarriärer som effektivt kan täta en brunn. Vi har också absorbentmattor och oljeabsorbenter som du hittar här.

Välj en brunnstätningsmatta som är återanvändbar och lätt att rengöra med tvål och vatten. Ta gärna kontakt med oss för mer information och rådgivning. Vi hjälper dig att hitta rätt spillredskap.

Bland våra spillskydd hittar du Berm-barriär, brunnslock, brunnsmatta, Eco-barriär, fattratt, miljögolv, miljöplattformar och uppkörningsramper, samt spillbassäng för pallställ.

I vårt sortiment av fatvagnar erbjuder vi allt från enskilda lösningar för stående fat till fatvagnar för transport av en eller två 200 liters fat åt gången. Vi har fatvagnar med uppsamlingsbehållare på upp till 260 liter för att undvika läckage. Hos oss hittar du också en fatvagn med konstruktion för säker avtappning. Behöver du hjälp att välja rätt fatvagn? Ta kontakt med oss. Vi hjälper gärna.

Med en absorbentsmatta och oljeabsorbenter kan du hantera läckande olja och vätskor på ett snabbt och säkert sätt. Våra absorbenter binder effektivt brandfarliga kemikalier, oljor och vätskor av olika typer. Välj absorbentsmattor av typen universal för hantering av till exempel olja, vatten, lösningsmedel och kylmedel. Oljeabsorbenter av typ Oil only är lämpliga enbart för petroleumvätskor som olja, bensin, diesel.

Med en fattralla kan du enkelt förvara och transportera fat. Välj en fattralla med uppsamlingskärl för att transportera oljefat och förhindra miljöfarliga ämnen från att rinna ut i marken. Vi har även en enkel fattralla för transport av fat upp till 300 kg. Underlättar arbetet, spara rygg och axlar och öka effektivitet med en praktisk fattralla.

Våra fatvagnar erbjuder enkel förflyttning av 200-litersfat och fungerar också utmärkt som däckvagnar. Välj bland fatvagnar med invallning utrustade med uppsamlingskärl för lagring och säker avtappning utan miljörisker och en enkel fatvagn i svetsad stålkonstruktion som underlättar arbetet när du ska förflytta och förvara fat.

Våra absorbenter för olja och kemikalier finns i typen Universal och Oil only. Förhindra spill av kemikalier med universalabsorbenter som även är lämpliga för vatten, oljor, lösningsmedel och skärvätskor. Oil only absorbenter är tillverkade enbart för hantering av petroleumbaserade vätskor som olja, bensin, diesel.

Välj rätt absorbent för hantering av olja och kemikalier. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor. Vi hjälper dig att öka säkerheten och hantera läckage och spill med lämplig utrustning.

Våra fatkärror är kraftiga och smidiga och gör det enkelt att förflytta fat tack vare kraftiga hjul i massivgummi eller luftgummihjul med en diameter på upp till 400 mm. De kan också användas som bädd för avtappning och är utrustade med fastsättningslås eller levereras med spännband för fatet.

Här hittar du vårt sortiment av tillbehör till fathantering, allt från pumpsatser och dunktippar till uppkörningsramper. Tillbehör som underlättar hanteringen av ditt fat.

Vi erbjuder fatlyftare för säkra och smidiga lyft av stående fat (kapacitet 350 kg) eller liggande 210-liters fat (kapacitet 500 kg) med fals eller spännringar. En semiautomatisk låsanordning låser automatiskt under falsen vid lyft.

;