Fatpallar

Vi erbjuder fatpallar för lagring och säker avtappning utan miljörisker, för liggande fat och stående fat. Basenheten i samtliga modeller består av en uppsamlingsbehållare för uppsamling av eventuellt läckage från ett lagrat fat för att förhindra miljöfarliga ämnen från att rinna ut i marken.

Visa sida: