För proffs inom industri och lager

Förbättra källsorteringen på din arbetsplats

Genom att källsortera avfall som metall, papper och plast separat kan ni spara både naturresurser och energi, vilket bidrar till en bättre miljö och en mer hållbar arbetsplats.

Rätt produkter för avfallshantering
Med hjälp av soptunnor, sopsorteringskärl och tippcontainrar kan källsorteringen på arbetsplatsen förbättras. Rätt produkter för avfallshantering gör att ni får ett mer effektivt flöde och att hanteringen blir säkrare, både för användaren och för miljön. Med en enkel tillgång till en soptunna eller sopkärl med en tydlig märkning, blir det betydligt enklare att sortera rätt. För större typer av avfall är en tippcontainer eller en tipplåda en bättre lösning.

Det lönar sig alltid att ta tillvara på̊ avfallet då det som inte kan återvinnas blir till ny energi genom förbränning. Källsorteringen bidrar till stora miljövinster i tillverkningsledet och det är därför en besparing både vad gäller energi och resurser att skapa nya produkter av återvunnet material.

Här får du tips på vad du kan göra för att förbättra källsorteringen på din arbetsplats.
- Gör det enkelt och tydligt
- Sortera ditt avfall praktiskt med rätt produkter för källsortering och återvinning.
- Skapa smarta lösningar genom att markera upp soptunnor, sopkärl och tippcontainers med färger, sorteringsdekaler och återvinningsskyltar.

På Runelandhs har vi ett brett utbud av miljö- och avfallsprodukter - allt ni kan tänkas behöva för att få en bättre ordning och sortering av avfall.

Färgade containrar gör det lätt att sortera rätt
Hos oss hittar du självtömmande tippcontainers i olika färger för att underlätta källsortering och avfallshantering - i färger enligt Renhållningsverkets rekommendationer.

Tippcontainer Argos för källsortering - grå - metallGRÅ - Metall

Metallskrot hanteras med olika tekniker beroende på material. Sorterad, ren metall skickas till ett smältverk där den smälts om och blir ny råvara. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst.

Tippcontainer Argos för källsortering - grön - glasGRÖN - Glas

Insamlat glas renas och sorteras i separata färger. Glaset krossas och skickas till ett glasbruk där det återskapas till främst nya förpackningar, men även glasull och skumglas. Glas går att återvinna hur många gånger som helst.

Tippcontainer Argos för källsortering - röd -farligt avfallRÖD - Farligt avfall

Hit räknas allt som är en risk för hälsa och miljö som är explosivt, giftigt, frätande och brandfarligt. Farligt avfall måste behandlas särskilt och hanteras med förbränning, våtkemisk behandling, biologisk behandling eller deponering.

Tippcontainer Argos för källsortering - gul - textilGUL - Textil

Sorterad textil kan användas på nytt, återvinnas till nya produkter eller till ny textil. Textil som inte kan återanvändas blir industritrasor, bilinredning, isolering med mera.

Tippcontainer Argos för källsortering - vit - plastVIT - Plast

Plast är ett samlingsnamn på flera hundra olika sorters plaster varav de flesta går att återvinna. Insamlad plast blir råvara för nya produkter. Ju mer plast som återvinns, desto mindre olja behövs vid nytillverkning.

Tippcontainer Argos för källsortering - orange - brännbartORANGE - Brännbart

Brännbart avfall är en blandning av olika material som inte går att återvinna men kan istället omvandlas till energi i form av värme och el. En del avfall som är brännbart går även att materialåtervinna, som exempelvis papper och plast.

Tippcontainer Argos för källsortering - brun - kompostBRUN - Kompost

Organiskt avfall behandlas biologiskt genom rötning eller kompostering. Vid rötning blir avfallet biogas och biogödsel. Genom kompostering blir avfallet substans som kan användas i trädgårdsanläggningar eller inom jordbruket.

Tippcontainer Argos för källsortering - blå - papperBLÅ - Papper

Returpapper tvättas och omvandlas till pappersmassa. Beroende på massans färg blir den till nytt kontorspapper, tidningspapper, hushållspapper etc. När pappersfibern är helt utsliten kan den omvandlas till biogas som i sin tur blir värme, el eller fordonsbränsle.

Tippcontainer Argos för källsortering - blå - papperBLÅ - Kartong/wellpapp

Kartonger och wellpapp skickas till ett pappersbruk där de renas och omvandlas till ny pappersmassa. Materialet blir till nya kartonger och ny wellpapp. Papper kan återvinnas flera gånger.

 

;