För proffs inom industri och lager

Absorbenter för vätska

Absorbenter för vätska används till sanering av spill såväl som för dagligt underhåll och hjälper till att hålla arbetsplatsen ren och säker. Våra absorbenter är dammfria och användarvänliga.

Hur hanterar du vätskespillet?

Läckage och spill är något som lätt kan hända när du arbetar med kemiska vätskor. Många använder granulat, antingen i förebyggande syfte, att det redan ligger utstrött vid maskinerna, eller att man sprider ut det över läckaget efter olyckan. Ska du exempelvis plocka upp läckande eller spillda vätskor ute i blåsten är absorbenter ett bättre alternativ.

Det ena utesluter inte det andra, därför rekommenderar vi att ni kombinera teknikerna.

Här listas dock några av fördelarna med absorbenter.

  • Med absorbenter slipper du damm och smuts som lätt fastnar på maskiner och arbetsplatser genom det utspridda granulatet. Absorbenter är generellt lätta att ta upp för avfallshantering och du slipper städa i onödan.
  • Tack vare den låga vikten och den höga uppsugningsförmågan bidrar absorbenter till lägre avfallshanteringskostnader än granulat.
  • Absorbenter finns i många utföranden såsom ark, rulle, läns och kuddar.
  • Med rätt absorbent slipper du oönskade kemiska reaktioner. Det är oftast lättare att plocka upp och städa när du använt absorbenter, i förhållande till att sopa upp utspritt granulat. Även en potentiell halkrisk undviks.

Använd rätt absorbent till rätt vätska

drop_bla.png
Oljeabsorbent (blå)

För olja, bensin, diesel osv. Vattenavvisande, flyter på vatten. Idealisk till att separera olja från vatten.

drop_gra.png
Absorbent universal (grå)

För skärvätska, lösningsmedel, smörjoljor, färg, olja, svaga kemikalier osv. Absorberar all vätska.

drop_gul.png
Absorbent Kem (gul)

För syror, alkaliska lösningar, frätande vätskor, alkohol etc.

 

Välj rätt form på absorbenterna

form_ark.jpg
Ark

Dryga att använda med stor effekt. Perfekt för arbetsbänkar eller vid reparationsarbeten.

form_rulle.jpg
Rulle

För att täcka större ytor och att använda som matta. Snabbabsorberande och pålitlig för minimerandet av skador vid läckage och spill.

form_lans.jpg

Läns
För långvarigt läckage från maskiner, fat, behållare etc. I nödlägen är länsorna ett pålitligt spillskydd och kan snabbt valla in läckaget.

form_kudde.jpg

Kudde
För uppsugning av större vätskemängder vid droppande maskiner och ledningar samt som underlag vid reparationer och underhållsarbeten.

 
;