Varningsskyltar

Var tydlig och varna dina medmänniskor för halka, fallande istappar, begränsad snöröjning med mera.