Rökhus

Ett praktiskt och elegant rökhus anpassat för det hårda nordiska vinterklimatet med stomme av kraftiga stålrör och tak och väggar i plast.