Ramp och metalltröskel

En ramp eller metalltröskel underlättar lastning och lossning vid nivåskillnader och luftspalt (t ex mellan lastbil och lastkaj). Vi har flera olika ramp-varianter som lastramper, lastbryggor och tröskelbryggor i aluminium. En ramp kan fungera bra som en tillfällig så väl som en permanent lösning.

Ramp - Metalltröskel - Transport - Runelandhs