Tillbehör för standardlyftbord

<< Tillbaka till Lyftbord

Till lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på er investering. Här visas illustrationer på de vanligaste tillbehören som lyftborden kan utrustas med.

Kontakta våra säljare för mer information och offertförfrågan.

Nivåbegränsning
Gränslägesbrytaren är justerbar och stoppar bordets lyfthöjd vid en förinställd nivå. Välj övre eller nedre gränsläge samt om funktion ska finnas för passering av gränsläge.
Passar även CL-borden

nivabegransning

 

Pallunderrede
Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger en bra ergonomi genom att operatören får utrymme under bordet för fötterna. Pallunderredet ger åtkomlighet på både kort och långsida för stödben på åkstaplare eller stödbenstruck.
Passar även CL-borden

pallunderrede

 

Fristående hydraulaggregatlåda
Ger ett bra skydd åt hydraulaggregatet, finns med både plastoch plåthuv.
Passar även CL-borden

fristaendehydraulaggregatlada

 

Mekaniska stopp
Används för att fixera och avlasta bordet vid överkörning i bottenläge samt justering av höjd vid övergång mot rullbanor. Justerbarhet +-40 mm. Vissa bord kräver förstoring av bordsskivan.

mekaniskastopp

 

HD-utförande
Används för bord i intensiv körning, HD-utförande innebär att lyftbordet blir utrustat med kullagrade hjul, förstärkta lagringar och smörjnipplar i alla leder m.m. Utförandet ska användas när antalet lyftcykler överstiger 10 000/år eller om antalet kontinuerligt är fler än 10/timme.

hdutfarande

 

Bordsskiva med halkskydd
Skiva i tårplåt ger bästa halkskydd och rekommenderas för lyftbord som monteras i utomhusmiljö. Durkplåt i aluminium skruvas på bordets skiva och ger halkskydd med rostskyddande yta.

bordsskivamedhalkskydddurkplatbordsskivamedhalkskyddtarplat

 

Rund vändskiva
Skivan monteras ovanpå lyftbordet. Spärranordning ingår och kan anpassas efter kundens behov. Vändskivan kan även levereras i ett nedsänkt och integrerat utförande i nivå med bordsskiva.

rundvandskiva

 

Hjulunderrede
Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger en bra ergonomi genom att operatören får utrymme under bordet för fötterna. Hjulunderredet har två fasta hjul och två svängbara som har broms.
Passar även CL-borden

hjulunderrede

 

Rullbana
Rullbana används ofta i olika produktionssystem mellan olika stationer.

rullbana

 

Skyddsräcke med eller utan grind
Räcke och grind finns i olika dimensioner beroende på storlek av bord. Höjd på räcke och grind är 1100 mm med 150 mm hög sparklist som sitter i underkant. Grinden kan levereras med manuellt eller elektriskt lås. Rekommenderas på bord som används som arbetsplattform.

skyddsrackeutangrindskyddsrackemedgrind

 

Manöverdon
Manöverdon för montering i utsatta miljöer. Två funktioner med nödstopp med lås.

manoverdon

 

Skyddsduk och skyddsnät
Skyddsduk ökar säkerhetsnivån och skyddar lyftbordet från damm, smuts och skräp i utsatta miljöer. Duken kan monteras runt hela bordet eller bara på valfri sida. För montering krävs förstorade skivor + 75 mm på var sida. Förstoring ingår ej i priset.

skyddsnatskyddsdukskyddsbalg

<< Tillbaka till Lyftbord