Kroklist

Komplettera ditt omklädningsrum med en kroklist att hänga kläder på. Välj mellan enskild kroklist för större offentliga utrymmen som skolor, konferensanläggningar mfl. eller en lösning där kroklisterna hänger ihop med sittbänkar för optimalt utnyttjande av alla omklädningsrum.