Uppmärkning

För en säker kemikalieförvaring är tydliga varningsskyltar och farosymboler viktiga. Här hittar du farosymboler med och utan text för märkning enligt lagstadgade föreskrifter vid tillverkning och förvaring av farliga ämnen och kemikalier.