Kemikalieskåp F60 med 3 hyllplan. 1850x1140x615 mm

Kemikalieskåpet är utrustat med självstängande dörrar och anslutningar för mekanisk ventilation.

Art. nr: 208115

33 795:- / st

Exkl. moms (42243.75 inkl. moms)
Lägg i kundvagn

Kemikalieskåp med anslutnigar för mekanisk ventilation och självstängande dörrar. Mekanisk ventilation är ett krav från Arbetsmiljöverket för kemikalieskåp som ska förvara kemikalier som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar. 

Kemikalieskåp som lämpar sig då brandklass 60 minuter krävs. 

Brandtestat enligt DIN 12 925 och uppfyller kraven i EN 14470-1.

Enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 1997:10, 13 §: 
Kemikalier som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar skall, när de inte används förvaras i mekaniskt ventilerade kemikalieskåp eller kemikalieutrymmen.

I Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 2000:2, Kapitel 6 framgår bl.a.:
- Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara brandtekniskt avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen. 
- Den brandtekniska avskiljningen skall begränsa risken för
brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler.
- Avskiljningen skall även begränsa risken för brandspridning från andra lokaler till förvaringsplatsen.
- Utrymmet skall vara ventilerat.

Av Sprängämnesinspektionens allmänna råd till föreskrifterna framgår bl. a. att det krävs EI 60 avskiljning då mer än 500 liter klass 1 och 2b vätska förvaras i A-byggnad. (Om inte en riskutredning enligt 3.1.1 används för att dimensionera en brandteknisk avskiljning).

Bredd (mm)1140
Höjd (mm)1850
Djup (mm) 615

Beskrivning

Kemikalieskåp med anslutnigar för mekanisk ventilation och självstängande dörrar. Mekanisk ventilation är ett krav från Arbetsmiljöverket för kemikalieskåp som ska förvara kemikalier som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar. 

Kemikalieskåp som lämpar sig då brandklass 60 minuter krävs. 

Brandtestat enligt DIN 12 925 och uppfyller kraven i EN 14470-1.