Absorbenter

Våra absorbenter för olja och kemikalier finns i typen Universal och Oil only. Förhindra spill av kemikalier med universalabsorbenter som även är lämpliga för vatten, oljor, lösningsmedel och skärvätskor. Oil only absorbenter är tillverkade enbart för hantering av petroleumbaserade vätskor som olja, bensin, diesel.

Välj rätt absorbent för hantering av olja och kemikalier. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor. Vi hjälper dig att öka säkerheten och hantera läckage och spill med lämplig utrustning.