Absorbenter

Våra absorbenter är av typen Universal för absorption av bl a vatten, oljor, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor samt Oil only, för absorption av petroleumbaserade vätskor som olja, bensin, diesel mm.