Luftrenare

Rengör inomhusluft på ett effektivt sätt. Våra luftrenare filtrerar ohälsosamma ämnen ur luften, exempelvis fint damm, pollen och andra allergener, virus och bakterier, mögel, husdjurshår, cigarettrök och lukt. Med en luftrengörare berikas luften också med negativt laddade joner.