Avfallshantering

I vårt utbud för sop- och avfallshantering hittar du allt från avfallsbehållare och industribehållare, till avfallskärl, kärl för källsortering, soptunnor och vipptunnor. Vi har även tillbehör som till exempel olika plastpåsar och etiketter för sopsortering. Om du har frågor är du välkommen att ringa oss och diskutera era behov och önskemål gällande avfallshantering.

Avfallshantering & sophantering - Miljöhantering Runelandhs