Arbetskorgar till truck

I vårt utbud av arbetskorgar för personlyft har vi tre standardstorlekar. Alla är tillverkade enligt gällande normer för personlyft. En arbetskorg tillsammans med trucken blir ett bra arbetsredskap för underhålls- och reparationsarbeten på otillgängliga platser. Alla våra truckkorgar är tillverkade enligt svensk standard SS3628 och AFS normer för personlyft