Räkna med oss!

Är din verksamhet i behov av ett speciellt objekt under en begränsad tidsperiod? Då är leasing finansieringsformen som passar bäst. Nordic Finance äger objektet, men du använder det. Ett upplägg som har flera fördelar för dig.

Så här gör du

  • Välj produkt som du vill investera i.
  • Runelandhs hjälper till med leasing-avtal via Nordic Finance. Vilket betyder att vi säljer produkten till Nordic Finance.
  • Du hyr och använder den till en månadskostnad beräknad utifrån avtalslängd, avskrivningar, ränta och avtalat restvärde.
  • När avtalstiden löper ut har du tre möjligheter; att köpa produkten till ett restvärde, lämna tillbaka den eller att förlänga avtalet.

Fördelar med leasing

  • Du behöver inte redovisa produkten som en tillgång i balansräkningen.
  • Kostnaden för objektet sprids under den period som objektet används.
  • Enklare budgetering och planering av likviditeten.

 

Hör av er med er förfrågan!
E-post: order@runelandhs.se
Telefon: 0480-159 40