Lagerkontor

Våra flyttbara lagerkontor är en utmärkt lösning i anläggningar med behov av extra avskilda rum inomhus. De byggs i en eller två våningar, är lättplacerade och kan även användas som pausrum. Vid önskemål om större utrymmen kan modulerna sammankopplas på kortsidan eller långsidan.