Källsortering

För källsortering erbjuder vi mängde av olika lösningar. Kärl med ikastlock för glas, flaskor eller burkar, kärl med pappersinkast för vanlig insamling och kärl med sekretessinkast för papper, kärl för insamling av lysrör och kärl för insamling av småbatterier med mera.