Välj rätt plats vid konferensbordet

konferensbord-Basic.jpg

Har du någonsin tänkt på vilken plats du väljer när du sätter dig ner vid ett (konferens)bord? I de flesta fallen har valet av plats betydelse i ett möte.

Enligt statistik och vetenskap finns det vissa givna mönster vi människor följer, medvetet eller omedvetet.

Förstapositionen: Innehas oftast av den som känner sig ha maktposition. Det kan vara Vd:n för företaget, en ledare, den som kallat till mötet eller den person som uttalat eller outtalat har makten.

Andra och tredjepositionen: De personer som sitter närmast personen i maktposition vill gärna kunna komma med förslag eller lättast bli hörda, vilket de ofta blir i den positionen. Skillnaden på andra och tredjepositionen, eller höger och vänster, är enligt vetenskapliga studier att människor har en tendens att lyssna lite mer på det som sägs i vänster öra. Alltså har du störst chans att påverka om du sitter till vänster om personen i maktpositionen.

Fjärdepositionen: Är den position där du får minst uppmärksamhet och måste anstränga dig lite extra om du vill göra din röst hörd. En position för dig som inte vill vara i rampljuset.

Femtepositionen - Utmanaren: I den här positionen blir vi utpräglat mer av en utmanare till personen som innehar förstapositionen, maktpositionen. Väljer du den här platsen får du räkna med att vara i en viss ”utmanarposition”. Hamnar du på den här platsen men inte vill vara i utmanarposition underlättar det att visa upp en mer stödjande attityd till maktpersonen.

Ibland finns det inte stolar vid kortsidorna. Det vill säga 1:a och 5:e-positionen i detta exempel. Då blir normalt maktpositionen mitt på sidorna, oftast med presentationen bakom sig eller så att man ser dörren. Andra och tredjepositionen bredvid, och utmanaren mittemot.

konferensbord.png

 

Skrivet av Klas Lundin 2018-05-14