Tre viktiga punkter om GDPR

Linda-Fredric.jpg

Linda Johansson, logistikansvarig och Fredric Johansson, e-handelsansvarig är de personer på Runelandhs som kan mest om GDPR och har jobbat med det ända sedan september förra året. De berättar lite kort om GDPR och dess inverkan.

Vad är GDPR?

GDPR (General data protection regulation) är en ny europeisk lagstiftning som ska skydda dina personuppgifter och stärka dina rättigheter. GDPR ersätter PUL som funnits i drygt tjugo år och numera blivit lite omodern, säger Linda.

Även om det kan vara mycket att ta till sig om GDPR är det vissa punkter som kan vara bra att ha lite extra koll på, säger Fredric och Linda.

  • Informera - Som företag är du skyldig att informera om hur du använder personuppgifter.
     
  • Gallra - Som företag ska du lagringsminimera, det vill säga, bara lagra det du behöver för din verksamhet.
     
  • Rättigheter - Som privatperson har du rätt att veta vad som finns lagrat om dig och kan således begära ut den informationen. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, hos ett företag, om du så önskar.

En stor fördel är att du som företag måste gå igenom dina rutiner och hittar oftast mycket som kan rensas. Det blir ordning och reda, säger Fredric.

Passande produkter

Läs mer om vår personuppgiftshantering

Läs mer om GDPR