Stilla veckan

Stilla veckan är namnet på veckan innan påsk och högtidlighålls till minne av Jesus lidande på korset. Veckan börjar med palmsöndagen.

Dymmelonsdagen, skärtorsdagen och långfredagen är ganska vedertagna begrepp. Men måndagen och tisdagen i stilla veckan är kanske mindre kända?

Ursprungligen är blåmåndagen och vit tisdag, måndagen och tisdagen efter fastlagssöndagen, och hör i själva verket inte hemma i stilla veckan. Men i äldre tid blandades veckorna och benämningarna ihop, med följden att det blivit sed att ha med blåmåndagen och vit tisdag i stilla veckan. De olika dagarna har traditionellt haft olika namn, men det är bara palmsöndagen, skärtorsdagen, långfredagen och påskafton som har kyrklig betydelse, med gudstjänster.

Palmsöndagen firas till minnet av Jesus intåg i Jerusalem, ridande på en åsna. Folket hälsade honom med palmkvistar i händerna.

palmer.jpg

container.jpgBlåmåndagen, även blå måndag eller svart måndag, är ursprungligen måndagen efter fastlagssöndagen. Namnet kommer från tyskans "Blauer Montag", kanske från den tid då man under fastlagen klädde (sydtyska) kyrkor i blått.

Vit tisdag är en gammal synonym till fettisdagen och härstammar även den från fastlagssöndagen (tisdagen efter). skrivbord.jpgUrsprunget är osäkert. En möjlighet är att termen syftar på det vita mjöl som användes till bakverk som förknippades med dagen (till exempel semlor). Fettisdagen firades 2017 den 28:e februari. Vit tisdag lever kvar i stilla veckan men fettisdagen firas efter fastlagssöndagen (lite invecklat).

Dymmelonsdagen är onsdagen före påsk och är dagen då påskfriden inleds. Namnet kommer efter seden att byta ut skarmvaggar.jpgkyrkklockans metallkläpp mot en träkläpp, en så kallad ”dymmel” för att ge ett dämpat ljud i klockan och markera att det var stilla veckan. Under påskdagens gudstjänst, då man firar Jesus återuppståndelse, är metallkläppen tillbaka. Dymmelonsdagen ska ej blandas ihop med askonsdagen som är onsdagen efter fettisdagen.

Skärtorsdagen är en reningsdag. Namnet skärtorsdagen kommer av att Jesus tvättade lärjungarnas fötter före måltiden. klibbmatta.jpgSkär betyder ren på gammal fornnordiska.

Skärtorsdagen är även den dagen då påskkärringar knackar dörr i Sverige. Vill du köpa kvast hos oss går det mindre bra, däremot har vi fullfjädrade sopmaskiner.

Långfredagen högtidlighålls i kristen tradition till minne av Jesus korsfästelse och död. Dagen är i Sverige en allmän helgdag. Namnet långfredag kommer av att dagen var lång och besvärlig (något av en underdrift) för vagn.jpgJesus.

 

Skrivet av Klas Lundin 2017-03-20

Källa