Brand och Stöldskyddsskåp

Tänk på funktion, skydd och säkerhet när du väljer skåp med brandskydd eller stöldskydd. Välj bland enbart stöldfördröjande skåp för mindre stöldbegärlig egendom som ger lågt eller inget försäkringsvärde eller stöldskyddsskåp certifierade enligt SS3492 och SS3493 med stöldskydd godkänt av försäkringsbolagen. Vi har även brandskyddsskåp som är testade och godkända enligt svensk och europeisk standard i klass 30p, 60p och 120p.

Ta gärna kontakt med oss för mer information om krav och funktioner. Vi hjälper dig att hitta ett säkert skåp med rätt stöldklass eller brandklass för dina behov.