Fathantering

För fathantering erbjuder vi trygg, säker och smidig förflyttning av fat med hjälp av allt från fatpallar, fatlyftare och fatkärror till fattrattar, fatpumpar, fatöppnare och fatnycklar.