Datorpulpeter

Våra datorpulpeter är avsedda för en stående PC (towermodell) och är utrustade med låsbart datorskåp. De kan även användas som arbetsstationer, surfstationer, prisfrågeterminaler och föreläsningspulpeter.