Bra arbetsmiljöval

Våra leverantörer av stegar och ställningar Laggo och Skeppshult har produkter som är märkta ”Bra arbetsmiljöval”. Det här är en sammanfattning baserat på deras beskrivningar.

nlw39_fy18-skeppshult.jpg

Bra arbetsmiljöval är produkter som lever upp till högt ställda krav enligt en kravspecifikation som ursprungligen utarbetats av SKANSKA men som nu hela RS- gruppen står bakom.

För att uppfylla bra arbetsmiljöval ska produkterna uppfylla fyra säkerhetskrav. De fyra kraven är uppdelade efter höjden på produkten.

Generella krav - Endast typgodkända produkter utrustade med halkskydd eller säkrade mot oavsiktlig förflyttning, dessutom ska det finnas halksäkra steg. Produkten får som mest väga 15 kilogram om den ska bäras annars ska den kunna förflyttas på ett annat sätt.

Specifika krav per nivå

Nivå 1 – Upp till 0,5 meters plattformshöjd (arbetsbock tillåten)

 • Max två steg inklusive plattformen.
 • Minimåtten på plattformen ska vara 600x300 mm.
 • Arbetsbock ska ha lika många steg på bägge sidor, om man inte har en bygel.
 • Höjd mellan steg ska maximalt vara 300 mm.
 • Stegdjupet ska minst vara 50 mm.

Nivå 2 – Upp till 1,25 meters plattformshöjd (Trappstege/ arbetsplattform)

 • Stoppanvisning på minst tre sidor, exempelvis med bygel.
 • Minimåtten på plattformen ska vara 300x250 mm.
 • Höjd mellan steg ska maximalt vara 300 mm.
 • Stegdjupet ska minst vara 50 mm.

Nivå 3 – Över 1,25 meter och upp till 2,0 meters plattformshöjd (Trappstege/ arbetsplattform)

 • Räcke på minst tre sidor.
 • Minimåtten på plattformen ska vara 400x400 mm.
 • Höjd mellan steg ska maximalt vara 300 mm.
 • Stegdjupet ska minst vara 50 mm.

Nivå 4 – Över 2,0 meters plattformshöjd (Plattformstrappa/ arbetsplattform)

 • Skydd på fyra sidor.
 • Minimåtten på plattformen ska vara 400x400 mm.
 • Höjd mellan steg ska maximalt vara 300 mm.
 • Stegdjupet ska minst vara 50 mm.

 

Våra produkter märkta Bra arbetsmiljöval

Nivå 1 

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Läs mer om Bra arbetsmiljöval

Bra arbetsmiljö liggande.jpg